Amabandla Ethu

Port Elizabeth

Lighthouse Baptist Church

 

9149 Rharhabe St. Wells Estate, Port Elizabeth

 Ixesha Lokungena Enkonzweni: Ngo 08:00 NgeCawa

 (067)048-5263  

 

Madiba Bay Baptist Church

 

51149 Stofile St. Kwazakele, Port Elizabeth

 Ixesha Lokungena Enkonzweni: Ngo 10:00 NgeCawa nango18:00 NgoLwesithathu 

 (082)060-7761

  

New Life Baptist Church

 

 29 Mkokane St. KwaDwesi, Port Elizabeth

 Ixesha Lokungena Enkonzweni: Ngo 10:00 NgeCawa nango18:00 NgoLwesithathu   

 (081)727-8868

 

Soweto Baptist Church

 57 Malibale St. Soweto on Sea, Port Elizabeth

Ixesha Lokungena Enkonzweni: Ngo 10:00 NgeCawa nango18:00 NgoLwesine

(082)598-6081